Sotsiaalkindlustusamet - image

Sotsiaalkindlustusamet

Kuidas aidata kolleegi, kes kogeb lähisuhtevägivalda
Oleme harjunud mõtlema, et see, mis toimub inimese kodus, on tema isiklik asi. Võib-olla oleme ka delikaatsed ega taha olla pealetükkivad. Ometi tasub märgata ja sekkuda, kui kahtlustame, et töökaaslane kannatab kodus lähisuhtevägivalla all. 

“Aga mul ei ole blenderit ega maja!” Kasupereks saamise 7 müüti ning tegelikkus!
Eestis on palju lapsi, keda ei saa lapsendada, ent kes vajavad turvalist täiskasvanut, kellega koos kasvada. Ometi napib meil peresid, kes pakuksid koduhoolt asendushooldust vajavale lapsele. Seepärast lahkamegi müüte, mis võivad sel teel takistusena tunduda.

Kuidas toetada koolilast, kes ei kasva sünniperes? Mitmed Eesti pered on avanud oma südame ja koduukse lastele, kes pole sündinud nende peres. Nad on neile lastele hooldusperevanemad ja pakuvad neile asendushooldust. Neid lapsi ei saa lapsendada, ometi vajavad nemadki kasvamiseks turvalist kodu ja kindlat täiskasvanut, keda usaldada ja kellele iga päev toetuda.